Rekordní příjmy z dálničních kuponů v roce 2014

V souvislosti s ukončeným prodejem dálničních kuponů za rok 2014 se ukazuje, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) dosáhl historicky nejúspěšnější bilance výsledků z prodeje kupónů emise 2014. Celkem se prodalo 5 274 tis. ks kupónů a celkové příjmy z jejich prodeje činily 4 128 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 to znamená nárůst prodeje cca o 274 tis. ks kupónů, tj. o 5,47 % a zvýšení příjmů z prodeje o 168 mil. Kč, tj. o 4,23 %. Nejvýraznější nárůst prodeje byl zaznamenán u měsíčních kupónů o 6,5 % a u desetidenních kupónů o 6,91 %. SFDI se podařilo snižovat i náklady na distribuci díky efektivnějšímu způsobu distribuce kuponů v rámci prodejní sítě. Náklady na výrobu a distribuci kupónů této emise činily celkem 263 mil. Kč a ve vztahu k dosaženým příjmům z prodeje činí 6,37 %, což znamená, že efektivita se tak oproti roku 2013 zvýšila o 0,22 procentních bodů. Čistý výnos z prodeje emise 2014 tak byl 3 865 mil. Kč, čímž ve srovnání s rokem 2013 byl dosažen nárůst o 4,48 %. Přehled srovnání výsledků prodeje kupónů v Kč za oba roky je v níže uvedené tabulce.

Distribuci a prodej dálničních kupónů emise 2014 zajišťoval SFDI v souladu s uzavřenou komisionářkou smlouvou prostřednictvím sdružení dodavatelů tvořeným Českou poštou, s.p., Autoklubem Bohemia Assistance, a.s. a MTX spol. s r.o. na cca 6 600 prodejních místech na území České republiky i v zahraničí. Příjmy z prodeje kupónů tvoří významnou součást rozpočtu SFDI a budou v celém rozsahu použity do dopravní infrastruktury, zejména pro výstavbu, modernizaci, opravu a údržbu dálnic a silnic.