Rozpočet na budování dopravní infrastruktury i jeho čerpání jsou letos rekordní

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poskytuje v letošním roce rekordní částku na financování dopravní infrastruktury ve výši takřka 101 mld. Kč. Jedná se o historicky nejvyšší rozpočet SFDI.
K dnešnímu dni bylo z aktuálního rozpočtu SFDI  vyčerpáno téměř 79 mld. Kč, což je o cca 21 mld. Kč více než v roce 2018 ke stejnému datu. „I nadále předpokládáme dobrý průběh čerpání vyhrazených finančních prostředků do konce roku 2019, čímž by mělo být dosaženo historicky nejvyššího čerpání finančních prostředků vložených do dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI,“ říká ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.
Hlavními příjemci prostředků z rozpočtu SFDI jsou Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty, kteří mají v souhrnu k dispozici 89,3 mld. Kč. Byly tak zafinancovány např. silnice I/16 Slaný ─ Velvary, obchvaty Krnova, Kravař, Otrokovic, Opavy či části dálnice D3, D6, D11 či D1. Z prostředků SFDI zavádí Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) železniční zabezpečovač ETCS, či financuje rekonstrukci Negrelliho viaduktu či nádraží (Cheb, Karlovy Vary, Jaroměř, Brno,…).
Doposud nejvyšší rozpočet SFDI byl k dispozici v roce 2015, a to ve výši 97,2 mld. Kč, kdy docházelo k dočerpání Operačního programu doprava 2007 - 2013.