Schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015

PSP ČR schválila dnes 19. prosince 2012 návrh rozpočtu SFDI pro roky 2013 s
výhledem pro roky 2014 a 2015. Znění rozpočtu včetně pozměňovacích návrhů v
textové formě je uvedeno v příloze. Konsolidované znění se zapracováním
pozměňovacích návrhů do tabulek rozpočtu bude zveřejněno v nejbližších dnech.

[PDF] Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015
[PDF] Přílohy
[PDF] Usnesení PSP ČR