Schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti - 2. kolo 2015

 

Výbor SFDI na svém jednání dne 23.9.2015 schválil poskytnutí příspěvku v rámci 2. kola na 97 akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy v celkové výši 222 318 tis. Kč.
V letošním roce tak byly na zvyšování bezpečnosti dopravy schváleny příspěvky v rekordní výši 652 844 tis. Kč.

[PDF] Schválené příspěvky – 2. kolo 2015