Seminář ke sborníku úoži pro odbornou veřejnost 2024

 

Společnost ÚRS CZ a Státní fond dopravní infrastruktury při příležitosti vydání aktuálního Sborníku údržby a oprav železniční infrastruktury zve
uživatele sborníku na bezplatný online seminář k seznámení s jeho používáním v rámci oceňování prací.

Termín:                středa 31. 1. 2024, 9:00 - 12:00 h
Místo:                  online
Kapacita:             250 osob
Cena:                  zdarma

 

Náplň semináře:
             -     účel a použití Sborníku
             -      novinky verze Sborníku 2024
             -     struktura Sborníku (jednotlivá odvětví, metodiky, doprava, VON…)
             -     ukázka práce se Sborníkem ÚOŽI v programu KROS 4
             -    dotazy a diskuze

Přednášející:  

Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI
Ing. Jan Blahoňovský, ÚRS CZ a.s.
Ing. Jiří Zabranský, ÚRS CZ a.s.

Registrace:          https://www.urs.cz/kurzy-rozpoctovani-stavebnich-praci/aktualne-vypsane-kurzy#kurz-u1

                                      

Případné dotazy, připomínky nebo návrhy k úpravám stávajících a vložení nových položek Sborníku je možné průběžně zasílat na tyto
kontakty: sbornik.uozi@urs.czKrejsaP@spravazeleznic.cz.

 

ÚRS CZ a.s.

Tiskařská 10/257, 108 00, Praha 10
e-mail: skoleni@urs.cz
tel.: +420 724 034 538
www.urs.cz