Logo SFDI EDAZ

Státní fond dopravní infrastruktury podepsal smlouvu s vybraným dodavatelem systému evidence vozidel v rámci projektu elektronické dálniční známky. Ta začne v České republice platit od ledna příštího roku. Vybrána byla společnost Asseco Central Europe, a.s. Zároveň běží lhůta pro podání námitek v soutěži na zajištění provozu prodejních míst elektronických dálničních známek.

„Společnost Asseco Central Europe, a.s. pro nás zajistí komplexní systém elektronické dálniční známky. Díky němu uživatelé pohodlně prostřednictvím počítače či chytrého mobilního telefonu provedou úhradu, případně ověří, že mají platnou elektronickou dálniční známku. Mezi další služby, které bude vybraný dodavatel zajišťovat, patří také podpora v podobě call centra pro pomoc zákazníkům při nákupu v e-shopu nebo mobilní aplikaci,“ říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Zbyněk Hořelica.

Společnost Asseco Central Europe, a. s., zajistí dodávku systému elektronické dálniční známky a jeho následný čtyřletý provoz, který začne spuštěním systému od 1. ledna 2021. Fakticky to znamená spolupráci s dodavatelem na období příštích pěti let. Hodnota této zakázky za celé období nepřesáhne 401 mil. Kč bez DPH.

Firma vytvoří celý informační systém elektronické dálniční známky. Ten obsahuje nejen e-shop pro elektronické nákupy, ale také uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, celou evidenci všech zaplacených dálničních poplatků, ale také registr všech osvobozených automobilů od úhrad časového poplatku, kompletní účetnictví, clearing, reporting a zabezpečení systému. 

Celý systém v kombinaci se zakázkou na fyzickou distribuci zlevní roční výběr dálničních známek o 100 milionů korun. Součástí plnění smlouvy je dále rozvoj informačního systému, konzultační služby a další činnosti v rámci součinnosti a podpory. Dále také navazující provoz a technická podpora informačního systému elektronické dálniční známky po dobu 4 let, včetně podpory jeho uživatelů po uvedení do provozu zahrnující provoz call centra, zpracování listinných podání a zajištění obchodních aktivit v rámci provozu, zajištění platformy, na které bude systém provozován.

Dodavatel sítě prodejních míst pro elektronické dálniční známky

Souběžná zakázka na fyzická distribuční místa zajistí přístupnost koupě dálničních známek i lidem, kteří nechtějí nebo nemohou kupovat dálniční známky přes internet. Dodavatel, který bude zajišťovat prodej elektronických dálničních známek prostřednictvím sítě prodejních míst, byl vybrán na základě nejvýhodnější cenové nabídky. V tuto chvíli běží 15denní lhůta pro podání námitek, poté bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem.

 

Kontakt pro média:

Ing. Lucie Bartáková
Ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů
e-mail.: lucie.bartakova@sfdi.cz
tel.: +420 266 097 286

Aktualizováno dne: 15.1.2020

Publikováno dne: 14.1.2020