SFDI rozšířil rozsah poskytovaných informací veřejnosti o uhrazené faktury

Po zveřejňování dotačních, provozních smluv a veřejných zakázek učinil SFDI další krok k vyšší transparentnosti a informovanosti veřejnosti o svém hospodaření.

V reakci na schválenou směrnici evropského parlamentu a rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru, jenž bude do českého právního řádu transponovaná v průběhu letošního roku, začal SFDI již dnes zveřejňovat také seznam všech proplacených faktur týkajících se činnosti fondu na svých webových stránkách www.sfdi.cz.

Seznam všech faktur na provoz fondu obsahuje číslo faktury, IČ, název vystavitele faktury, předmět fakturace, fakturovanou částku, datum doručení faktury a její úhrady.