SFDI vyhlásil Pravidla pro poskytování příspěvků pro rok 2013

Stejně jako v předchozích letech bude v příštím roce Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) přijímat žádosti o příspěvek v těchto oblastech: naplňování programů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, výstavbu a údržbu cyklistických stezek a průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah.

Celkově je v návrhu rozpočtu SFDI na příští rok vyhrazeno pro příspěvkové programy 500 mil. Kč. Jednotliví žadatelé mohou předkládat své žádosti o příspěvek do konce roku 2012 a podrobné informace naleznou zde.