SFDI vyhlásil soutěž na zajištění prodeje elektronických dálničních známek na obchodních místech

Na zářijové tiskové konferenci představil Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) společně s Ministerstvem dopravy návrh fungování budoucího e-shopu, pomocí kterého si budou řidiči moci zakoupit elektronickou dálniční známku. Ta začne v České republice platit od 1. 1. 2021. SFDI dnes vyhlásil soutěž na dodavatele, který zajistí výběr časového poplatku na obchodních místech a provoz těchto míst. Stále tedy bude existovat možnost vyřídit si elektronickou dálniční známku ve fyzické síti obchodních míst.
„Dnes si mohou řidiči koupit papírovou dálniční známku v síti obchodních míst, jako jsou benzinové pumpy, pošty a mnohá další. Od roku 2021 budou dálniční známky už pouze elektronické a bude si je možné jednoduše pořídit přes e-shop. Stále ale chceme zachovat možnost vyřídit si je i v kamenných prodejních místech, obdobně jako v současné době,“ říká Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, a dodává: „Plánujeme, že na obchodním místě s vyřízením elektronické známky pomůže obsluha. K její úhradě bude stačit uvést pouze SPZ vozidla, mít vybraný druh časového poplatku a vědět, odkdy má platit. Pak už jenom zaplatíte, dostanete potvrzení o úhradě a můžete vyrazit.“
Po vybraném dodavateli bude SFDI požadovat:
 a) zřízení a provoz obchodních míst určených k úhradě časového poplatku,
 b) předávání aktuálních údajů o obchodních místech SFDI,
 c) zajištění výběru časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací prostřednictvím obchodní sítě,
 d) zaznamenání údajů stanovených v evidenci úhrad,
 e) vystavení potvrzení SFDI o úhradě časového poplatku a jeho předání zákazníkovi,
 f) používání symbolů s označením obchodního místa, distribuci informačních letáků, ceníků a registračních formulářů, které SFDI dodá.

Termín pro podání nabídek je stanoven na 18. prosince letošního roku.
Zájemci, kteří se chtějí do veřejné soutěže přihlásit, naleznou všechny podrobnosti na profilu veřejného zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=sfdi.