Stání fond dopravní infrastruktury pozastavil platby Ředitelství vodních cest ČR

Státní fond dopravní infrastruktury pozastavil platby Ředitelství vodních cest ČR

Na základě opakovaných dotazů potvrzujeme, že dne 9. září 2013 SFDI vrátil Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) zpět bez proplacení fakturu za studii „Zhodnocení mezinárodní pozice z hlediska bilaterálních a multilaterálních vztahů týkajících se rozvoje vodní dopravy a posouzení právních důsledků jednotlivých variant financování“. Tuto studii si nechalo ŘVC ČR vypracovat externím dodavatelem za částku 2 052 160,- Kč.

V rámci kontroly si SFDI tuto studii vyžádal a po jejím prostudování konstatoval významné pochybnosti ohledně celkového přínosu studie a přiměřenosti její ceny. Zároveň, dle názoru SFDI, nelze tuto studii financovat v rámci akce „Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L.- st. hr. - pl. stupeň Děčín“, kam ji ŘVC zařadilo.

Kontrola SFDI zároveň nenalezla smlouvu o dílo mezi ŘVC ČR a příslušným dodavatelem na webovém profilu ŘVC ČR, což vyžaduje zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Pokud nebude ŘVC ČR schopno její zveřejnění doložit, jedná se o porušení zákona o veřejných zakázkách a věc bude předána k přezkoumání finančnímu úřadu.

Na základě tohoto zjištění SFDI prověřil dostupnost ostatních smluv a opět musel konstatovat, že většina smluv nebyla zveřejněna. ŘVC ČR bylo vyzváno k doložení postupu dle zákona a do té doby byly ze strany SFDI pozastaveny veškeré platby tomuto příjemci. O výše uvedených skutečnostech bylo informováno ministerstvo dopravy.