Státní fond dopravní infrastruktury a Ministerstvo dopravy opětovně varují před padělky dálničních kupónů emise 2016

Státní fond dopravní infrastruktury a Ministerstvo dopravy opětovně vyzývají motoristy ke zvýšené opatrnosti při nákupu dálničních kupónů na rok 2016. Policie České republiky v těchto dnech odhalila několik padělků ročních dálničních kupónů emise 2016.

Nové dálniční kupóny mají oproti kupónům pro rok 2015 výrazně novou grafickou podobu. Roční kupón má nově tvar kruhu červené barvy, měsíční je ve tvaru čtverce modré barvy a desetidenní ve tvaru trojúhelníku žluté barvy. Došlo k posílení ochranných prvků, dálniční kupóny jsou vybaveny nejen rastry a hologramem, stejně jako v minulém roce, ale také prvky viditelnými pouze speciální laserovou tužkou.


Zabavené falešné roční dálniční kupóny mají šestimístná pořadová čísla ve tvaru 081291 a 081290 s různými dvoupísmennými sériemi a obsahují chybu v německém textu na zadní straně (slovo fur místo für). Zároveň nemají dostatečné ochranné prvky na přední straně. Pokud občané zjistí, že koupili padělaný dálniční kupón (s největší pravděpodobností při nákupu mimo oficiální prodejní místa), měli by upozornit policii. V případě, že má motorista na vozidle namísto originálního dálničního kupónu padělek, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení a současně není vyloučen i postih v rovině trestněprávní.


Pokud motorista užije na vozidle vědomě padělek dálničního kupónu jako pravý, dopouští se přečinu padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.


Řidiči by si měli dálniční kupóny kupovat pouze na oficiálních prodejních místech. Jejich aktuální seznam, včetně poštovních provozoven, naleznete na webu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jednotlivá prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem. V případě zájmu lze také využít pro nákup kupónů internetový prodej, bližší informace naleznete zde.

Roční: 1500 Kč                            Měsíční: 440 Kč                       Desetidenní: 310 Kč