Státní fond dopravní infrastruktury zveřejňuje dokumenty týkající se přípravy projektu Elektronické dálniční známky

  • Koncept řešení informačního systému a souvisejících procesů pro vybudování a provoz „Elektronické dálniční známky“ ze den 31. března 2019

    Jedná se o původní koncept zpracovávaný ještě bez znalosti finálního znění zákona a požadavků na neveřejné části systému, koncept je tedy nutno brát jako podklady pro orientační představu o systému jako takovém.
    Skryté části obsahují informace, které by mohly ohrozit bezpečnost systému z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti, jedná se např. o zabezpečení systému atd.

    [PDFKoncept IS EDAZ
    [ZIPPřílohy konceptu