Tisková zpráva: Aktualizace cenových normativů staveb pozemních komunikací – krok ke zlepšení přípravy staveb dopravní infrastruktury

[DOCX] Tisková zpráva:  Aktualizace cenových normativů staveb pozemních komunikací – krok ke zlepšení přípravy staveb dopravní infrastruktury.

[XLS] Příloha č.1 – Příklad ocenění záměru projektu stavby dálnice podle Cenových normativů roku 2010 a podle Aktualizovaných cenových normativů roku 2012

[XLS] Příloha č.2 – Příklad ocenění záměru projektu stavby silnice I.třídy podle Cenových normativů roku 2010 a podle Aktualizovaných cenových normativů roku 2012.