Tisková zpráva k emisi dálničních kupónů roku 2015

Nejpozději ke dni 1. prosince 2014 bude zahájen prodej ročních dálničních kupónů emise roku 2015 k úhradě časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací pro silniční motorová vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Dálniční kupóny prokazující úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit nejpozději ke dni 1. ledna 2015.

Dále si dovolujeme motoristy upozornit, že platnost ročních dálničních kupónů emise roku 2014 končí 31. ledna 2015. Platnost desetidenních dálničních kupónů emise roku 2014 končí nejpozději ke dni 9. ledna 2015 a v případě měsíčních dálničních kupónů nejpozději ke dni 31. ledna 2015 v návaznosti na vyznačený počátek platnosti těchto dálničních kupónů.

Doporučujeme proto motoristům ve vlastním zájmu neodkládat nákup ročních dálničních kupónů emise roku 2015 na poslední lednové dny, ale naopak využít současné překlenovací dvouměsíční období (od 1. prosince 2014 do 31. ledna 2015), po které platí jak roční dálniční kupón emise 2014, tak roční dálniční kupón emise 2015 a zakoupit si roční dálniční kupón pro rok 2015 co nejdříve. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce.

Distribucí dálničních kupónů je pověřeno sdružení dodavatelů, které se skládá ze společností  Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Česká pošta, s.p. a MTX, spol. s r.o. Aktuální seznam prodejních míst včetně poštovních provozoven naleznete na www.sfdi.cz. Jednotlivá prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

V případě zájmu lze také zakoupit libovolný druh dálničního kupónu prostřednictvím internetového prodeje, přičemž bližší informace naleznete na http://www.sfdi.cz/myto-a-dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2015/internetovy-prodej/ 

Ceny dálničních kupónů emise 2015 zůstávají stejné jako u dálničních kupónů emise roku 2014. Roční dálniční kupón pro rok 2015 má platnost od 1. prosince 2014 do 31. ledna 2016 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního dálničního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního dálničního kupónu činí 310,- Kč.