Tisková zpráva k informacím o kontrolní činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy ČR ve vztahu k Ředitelství vodních cest ČR v roce 2013

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na svém 120. zasedání projednal „Informace o kontrolní činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Ministerstva dopravy ČR ve vztahu k Ředitelství vodních cest ČR v roce 2013“. Materiál obsahuje seznam kontrol a pochybení Ředitelství vodních cest ČR identifikovaných v roce 2013, která v konečném důsledku vedla k omezení plateb z prostředků SFDI. Podrobné informace naleznete zde.