Tisková zpráva k prodeji a distribuci dálničních kupónů pro emisi roku 2013

Od 1. prosince 2012 bude zahájen prodej ročních dálničních kupónů (dále jen „DK“) emise roku 2013 k úhradě časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací pro silniční motorová vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. DK prokazující úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit od 1. ledna 2013. DK budou prodávány na všech pobočkách České pošty, s.p. a na dalších prodejních místech označených speciální nálepkou. Distribuci všech druhů DK zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury prostřednictvím České pošty, s.p. a Autoklubu Bohemia Assistance, a.s. a jejich oprávněných prodejců.

Ceny DK emise 2013 zůstávají stejné jako u DK emise 2012. Roční DK pro rok 2013 má platnost od 1. prosince 2012 do 31. ledna 2014 a jeho cena je 1 500 Kč. Cena měsíčního DK činí 440 Kč a desetidenní DK se bude prodávat za 310 Kč.

Bližší informace k DK emise 2013 naleznete na některých z níže uvedených odkazů:

www.dalnicnikupony.cz
www.dalnicni-kupony.cz
www.sfdi.cz

V Praze dne 27. listopadu 2012