Tisková zpráva k vyhlášení veřejné zakázky „Metodika pro zadání veřejné zakázky formou „DESIGN & BUILD“ pro dopravní stavby v ČR“

státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil veřejnou zakázku „Metodika pro zadání veřejné zakázky formou „DESIGN & BUILD“ pro dopravní stavby v ČR“. Jedná se o otevřené řízení a lhůta pro podání nabídek trvá od 16. května do 5. června 2014 do 9:30.

Cílem této veřejné zakázky je zrychlení přípravy dopravních staveb financovaných z veřejných zdrojů zpracováním metodiky pro zadání veřejné zakázky formou „DESIGN & BUILD“ pro dopravní stavby v podmínkách České republiky.

Více informací naleznete na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzQmU0ZESQ==