Tisková zpráva ke schválení rozpočtu SFDI na rok 2013 a střednědobého výhledu na roky 2014 a 2015

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 19. prosince 2012 „Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015“.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy i výdaji ve výši 64,5 mld. Kč, což je cca o 1,6 mld. Kč méně než schválený rozpočet pro letošní rok. Národní příjmy i výdaje činí 43,6 mld. Kč. Dále zahrnuje použití finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie, zejména z Operačního programu Doprava, v celkové výši 19,7 mld. Kč a úvěr EIB na spolufinancování ve výši 1,2 mld. Kč.

Schválený rozpočet především reaguje na závazky státu vyplývající z probíhajících programů výstavby dopravní infrastruktury s cílem v maximální možné míře využít prostředky Operačního programu Doprava pro roky 2007 - 2013. Národní prostředky budou užívány zejména na opravy a údržbu dopravních sítí. Naprostá majorita financování investic v dopravní infrastruktuře bude závislá na zdrojích EU. Investiční program tak musí plně respektovat priority vyplývající z programů EU a prostor pro realizaci akcí z národních zdrojů je velmi omezený.

Současná úroveň rozpočtu SFDI pro roky 2014 a 2015 neumožňuje zahájit čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie z nové finanční perspektivy v těchto letech, neboť není možné zajistit dostatek národních zdrojů na spolufinancování.

Znění schváleného rozpočtu se zapracovanými pozměňovacími návrhy bude zveřejněno na webových stránkách SFDI, kde je již nyní možné se seznámit s návrhem rozpočtu SFDI včetně pozměňovacích návrhů ve formě usnesení Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.