Tisková zpráva o uzavření Memoranda o spolupráci

SFDI oznamuje, že dne 29. července 2015 ředitel Zbyněk Hořelica podepsal spolu s předsedou Svazu měst a obcí České republiky společné „Memorandum o spolupráci při zajišťování rozvoje dopravní infrastruktury v obcích a městech České republiky“, čímž obě strany stvrzují svůj zájem a vůli ke spolupráci zejména v oblastech zvyšování bezpečnosti dopravy, výstavbě cyklostezek a konzultace při projektové přípravě.

[pdf]