Tiskový brífink SFDI ke stavu přípravy zavedení elektronické dálniční známky

V pátek 17. ledna se od 10 hodin uskuteční tiskový brífink ředitele SFDI Zbyňka Hořelici k tématu smluvního zajištění a přípravy systému elektronické dálniční známky. Bude představen harmonogram prací a konkrétní součásti informačního systému EDAZ.
 
Ředitel SFDI také odpoví na nejčastější pochybnosti ohledně ceny celého informačního systému elektronické dálniční známky, která bude o 120 milionů korun ročně levnější než stávající papírové kupóny. Podrobné informace naleznete také na stránkách SFDI: https://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/sfdi-podepsal-smlouvu-s-dodavatelem-systemu-elektronicke-dalnicni-znamky-uspora-120-mil-rocne/
 
10:00 – tiskový brífink
Místo: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
 
Kontakt pro média:
 
Ing. Lucie Bartáková
Ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů, SFDI
E-mail: lucie.bartakova@sfdi.cz
Tel.: +420 266 097 286