V roce 2019 bylo vynaloženo na dopravní infrastrukturu více než 95 mld. Kč z rozpočtu SFDI

Dle předběžných čísel bylo v roce 2019 vynaloženo na dopravní infrastrukturu více než 95 mld. Kč.

Největšími příjemci bylo již tradičně Ředitelství silnic a dálnic, které investovalo 45,3 mld. Kč a Správa železnic, která proinvestovala 43,3 mld. Kč.

Z národních prostředků bylo více než 3,2 mld. Kč poskytnuto krajům na silnice II. a III. tříd a Praze.

Rovněž městům a obcím byl v rámci příspěvků na chodníky, cyklostezky či křížení místních komunikací poskytnuto takřka 1,2 mld. Kč.