Vláda ČR schválila Návrh rozpočtu SFDI na rok 2015 s výhledem pro roky 2016 a 2017