Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na odkoupení nepotřebného majetku v hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury

výběrové řízení
seznam majetku