Výbor SFDI schválil historicky nejvyšší příspěvek na cyklostezky

Výbor SFDI dnes na svém jednání schválil letošní příspěvky na Výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Celkově byl schválen příspěvek pro 48 akcí s limitní výší příspěvku 348,8 mil. Kč. Výstavbou podpořených cyklostezek dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů, případně i chodců tam, kde se jedná o cyklostezku smíšenou. Mezi schválenými akcemi jsou nově i tři žádosti na krajské cyklostezky, což je trend, který by měl v dalších letech zlepšit možnosti budování cyklostezek propojujích jednotlivé obce.

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2018