VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY MIMOÚROVŇOVÉ KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ NA OBDOBÍ 2023-2024


Výbor SFDI na svém jednání dne 14. listopadu 2023 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na výstavbu, rekonstrukci,
opravu či modernizaci místní nebo účelové komunikace v místě jejího křížení s nadřazenou infrastrukturou na období 2023-2024.

Na mimoúrovňové křížení komunikací bylo schváleno 9 akcí s limitní výší příspěvku 233,191 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde

Celkově bylo předloženo 9 žádostí a všechny tyto žádosti splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku. Vzhledem k výši disponibilních prostředků v rozpočtu SFDI bylo letos možné schválit všechny kladně hodnocené žádosti.