VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY NA AKCE ZAMĚŘENÉ NA OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NEBO PLYNULOSTI DOPRAVY NEBO OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOPRAVY OSOBÁM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE PRO OBDOBÍ 2023-2024

Výbor SFDI na svém jednání dne 12. února 2024 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro období 2023-2024.

Na bezpečnost bylo schváleno 206 akcí s limitní výší příspěvku 1 054,638 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde

Celkově bylo předloženo 353 žádostí, ze kterých 279 akcí splnilo pravidla pro poskytnutí příspěvku. Z důvodu nedostatku disponibilních prostředků v rozpočtu SFDI nebylo podpořeno 73 akcí.

Pro krytí schválených akcí budou využity příslušné položky ze schváleného rozpočtu SFDI na rok 2024, dále nevyčerpaný zůstatek rozpočtu 2023 a Národního plánu obnovy z let 2021–2022.