VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY NA ODSTRANĚNÍ NEHODOVÝCH LOKALIT NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY NA ROK 2023

Výbor SFDI na svém jednání dne 14. listopadu 2023 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy na rok 2023.

Na odstranění nehodových lokalit na silnicích II. a III. třídy bylo schváleno 10 akcí s limitní výší příspěvku 46,708 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde

Celkově bylo předloženo 14 žádostí, ze kterých 10 žádostí splnilo pravidla pro poskytnutí příspěvku. Vzhledem k výši disponibilních prostředků v rozpočtu SFDI bylo letos možné schválit všechny kladně hodnocené žádosti.