Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2023 na vybavení drážních vozidel palubní částí systému ETCS ve výši 1 106 970 tis. Kč

Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2023 na vybavení drážních vozidel palubní částí systému ETCS ve výši 1 106 970 tis. Kč

Výbor SFDI na svém jednání dne 8. listopadu 2022 schválil příspěvky na financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy podle rozhodnutí Evropské komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému. Na rok 2023 byly schváleno 16 předložených žádostí o příspěvek v celkové výši 1 106 969 918,00 Kč.

Celkově bylo předloženo 19 žádostí od 13 žadatelů o příspěvek. Z předložených žádostí o příspěvek 3 žádosti nesplnily pravidla pro poskytnutí příspěvku.

Tabulku schválených akcí naleznete zde.