Vyjádření k článku „Acta non Verba žaluje SFDI za pětinásobné předražené kopírky“ a reportáži TV NOVA na uvedené téma

Pokládáme za potřebné v zájmu objektivity uváděných informací a bez zájmu o konfrontaci s autorem podat vysvětlení.

SFDI souhlasí, že kapacita zařízení nakoupených v uvedených letech převyšuje současné potřeby tisku. Po nástupu nového ředitele SFDI Tomáše Čočka v roce 2011 byly provedeny kontroly provozních nákladů SFDI, které mimo jiné prokázaly nákup papíru za vyšší cenu. V roce 2010 činila nákupní cena jedné A4 24 haléřů, po změně výběru dodavatele v roce 2011 cena klesla na 14 haléřů. Interní kontrola nákladů také prokázala naddimenzovanou kapacitu kopírovacích zařízení. Na základě toho ředitel zrušil veškeré další plánované nákupy kopírovací a tiskové techniky. Dále je prováděno opatření v podobě vyřazení tiskáren u osobních počítačů a tisk přesměrováván na společná tisková zařízení. Manažer zodpovědný za předchozí stav byl již v roce 2011 odvolán a je v současné době ve výpovědní lhůtě z pracovního poměru.

K věcné podstatě avizovaného trestního oznámení je nicméně potřeba uvést, že předmětné kopírky byly pořízeny na základě zadávacích řízení, ve kterých jediným hodnotícím kritériem byla cena. Z veřejně dostupných zdrojů např. katalog na webu, bylo při zpětné kontrole ověřeno, že kupní cena kopírek se pohybovala v relaci s veřejnými cenami. Z těchto důvodů nebylo shledáno jiné pochybení než manažerské, které bylo řešeno na pracovněprávní úrovni.