Vyjádření SFDI k článku zveřejněnému v MF Dnes dne 10. 3. 2012 pod názvem „Ceny cyklostezek se liší až osminásobně“

MF Dnes ve svém článku citoval závěry NKÚ, kde je uvedeno, že SFDI nevysvětlil způsob hodnocení projektů a jejich výběr. SFDI tento závěr NKÚ již dříve rozporoval jako zavádějící, ale NKÚ této připomínce nevyhověl. SFDI však může doložit, že schvalování příspěvků na cyklostezky se řídí pevně stanovenými Pravidly (každoročně zveřejňovanými SFDI), takže se jedná o transparentní proces, při kterém je u každé žádosti o příspěvek posuzováno, zda splňuje náležitosti pro financování ze SFDI.

V rámci hodnocení tak pouze nebylo stanovováno vzájemné pořadí jednotlivých žádostí, protože disponibilní prostředky umožňovaly poskytnutí příspěvku na všechny žádosti, které splňovaly předepsané náležitosti. Na základě připomínky NKÚ již SFDI souhlasil, že napříště bude vždy stanovovat vzájemné pořadí žádostí.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že u v kontextu kritizovaných příkladů vysokých cen cyklostezek (např. cyklostezka v pražských Vysočanech), se jedná o cyklostezky nefinancované ze zdrojů SFDI.