Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“

Výzva k podání nabídky.

Dne 12.3.2013 byla na profilu zadavatele SFDI zveřejněna výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury“.

Více informaci: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTUmU0ZESQ==

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilsfdi