Výzva k podání nabídky

Dne 10.1.2013 byla na profilu zadavatele SFDI zveřejněna výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Sborník stavebních konstrukcí a prací pro opravu a údržbu pozemních komunikací“.

Více informací: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTEmU0ZESQ==

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilsfdi