Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Třídníky pro železniční stavby“

Výzva k podání nabídky
Dne 20.2.2013 byla na profilu zadavatele SFDI zveřejněna výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Třídníky pro železniční stavby“.

Více informaci: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTQmU0ZESQ==

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilsfdi