Zaměstnanci SFDI složili služební slib

Státní fond dopravní infrastruktury informuje, že státní zaměstnanci zařazení na služebních místech představených (nové označení pro vedoucí zaměstnance) ve Státním fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) složili v souladu s § 188 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, dne 23. 7. 2015 služební slib před ředitelem SFDI Ing. Zbyňkem Hořelicou, který poděkoval přítomným za dosavadní práci a popřál jim hodně úspěchů při jejich budoucím působení ve státní službě.

Prvních 16 státních zaměstnanců SFDI složením služebního slibu završilo podmínky pro další existenci služebního poměru, který jim ze zákona vznikl dnem 1.7.2015.