Aktualizace cenových databází 2015

Dne 20. 3. 2015 schválilo Ministerstvo dopravy ČR na návrh Státního fondu dopravní infrastruktury aktualizované datové základny pro stanovení investorské ceny staveb pozemních komunikací ve všech stupních přípravy od záměru projektu (Cenové normativy) přes dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci pro stavební povolení (DSP) až po zadávací dokumentaci stavby (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací OTSKP).

Nejvýznamnější změnou je sjednocení cen všech datových základen tím, že vychází z expertních cen OTSKP.

    

Další významné změny:

  • U cenových normativů bylo odstraněno subjektivní posouzení při stanovení rizikové složky ceny a bylo nahrazeno algoritmem s jednoznačným výsledkem.
  • Pro stanovení ceny u dokumentací DÚR a DSP byla použita nová metodika, kdy byly tyto ukazatelové ceny vypočítány podle rozpočtů z cen položek OTSKP a byly doplněny o standardy, atributy a rizika.
  • V rámci aktualizace OTSKP byly doplněny expertní ceny a technické specifikace u vybraných položek.

Aktualizované cenové databáze 2015:

  • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2015
  • [ZIP] Sborník agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP - cenová úroveň 2015, březen 2015
  • [ZIP] Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), březen 2015