Aktualizace "Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury"

Na základě usnesení Výboru SFDI č. 1212 ze dne 23. října 2018 a s účinností od 1. listopadu 2018 došlo k aktualizaci "Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury".

[PDF]     Textová část pravidel

[ZIP]       Přílohy pravidel