Aktualizované znění "Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“

Na základě usnesení Výboru SFDI č. 1175 ze dne 27. února 2018 se s účinností od 19. března 2018 mění příloha č. 1 "Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury".

Ostatní přílohy, včetně znění Pravidel zůstávají nezměněny.

[PDF]     Textová část pravidel

[ZIP]       Přílohy pravidel