cenové databáze pro investiční přípravu dopravních staveb 2024

Dne 5. 3. 2024 byly Centrální komisí Ministerstva dopravy schváleny CENOVÉ DATABÁZE PRO INVESTIČNÍ PŘÍPRAVU DOPRAVNÍCH STAVEB 2024.

Tyto databáze jsou dostupné na webu SFDI v sekci ceníky.
V následujících týdnech budou uspořádány workshopy, kde budou ceníky detailně představeny. O termínech jejich konání Vás budeme včas
informovat.