Centrální komise Ministerstva dopravy ČR schválila dne 31. 10. 2017 "Rezortní metodiku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb"

více informací zde