Další termíny konzultací pro žadatele o příspěvky na rok 2014

S ohledem na velký zájem o konzultace pro žadatele o příspěvky na rok 2014, uzavřel SFDI dohodu s Centrem dopravního výzkumu (CDV), na základě které budou konzultace poskytovány rovněž pracovníky CDV a to v Brně a Praze. Více informací, včetně možnosti přihlášení na konkrétní termín naleznete na www.sfdi.cdvinfo.cz .