Dodatečné termíny konzultací na bezpečnost

S ohledem na velký zájem ze strany žadatelů vyhlašuje SFDI dodatečné termíny konzultací pro žadatele o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019 [více]