I další termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na "Bezpečnost" jsou již obsazeny

Dovolujeme si informovat zájemce o termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019, že vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsou již plně obsazeny i nově vypsané termíny.