INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN V PRAVIDLECH PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

SFDI informuje, že byly zveřejněny základní informace s výčtem nejvýznamnějších změn proti předcházejícímu roku v pravidlech pro poskytování příspěvků. Současně žadatelům doporučuje, aby se důkladně seznámili s úplným zněním pravidel, dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek a používali formuláře, které jsou přílohou pravidel.

Všechny informace naleznete zde.