Informace pro příjemce příspěvků, kteří v letech 2014 – 2021 realizovali akce v oblasti výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Vážení příjemci příspěvků,

chtěli bychom vás informovat o možnosti přihlásit vaše úspěšně realizované projekty do soutěže Víta Brandy, ve které bude odborná porota vybírat realizované projekty, které obohacují veřejný prostor a jsou dobře zvládnuté – nejen technicky, ale i koncepčně a citlivě zasazené do okolního prostředí.
V případě, že budete mít zájem přihlásit váš úspěšně realizovaný projekt do výše uvedené soutěže, můžete vyplnit přihlášku na internetových stránkách Ceny Víta Brandy do 15. 1. 2022.