Konečný termín pro předkládání žádostí o prostředky na krytí škod v dopravní infrastruktuře je 15.9.2013.

Výbor SFDI schválil na svém jednání dne 1.8.2013 usnesení, kterým byl stanoven konečný termín pro předkládání žádostí o prostředky na krytí povodňových škod na 15. 9. 2013. Toto ustanovení bylo zapracováno do konsolidovaného znění Metodického pokynu pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ke krytí škod v dopravní infrastruktuře způsobených povodněmi v červnu 2013 (ke stažení zde).