Konference pro žadatele o příspěvek ze SFDI – 23.10.2015

SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, Svazem měst a obcí ČR a Asociací měst pro cyklisty pořádá konferenci „Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy či na výstavbu cyklostezek“. Konference se koná 23.10.2015 od 9:30 na Ministerstvu dopravy. Bližší informace, včetně formuláře pro Vaše přihlášení naleznete v přiložené pozvánce.
Kapacita sálu je omezená, doporučujeme Vám tedy zaregistrovat se s dostatečným předstihem.