Konzultační dny k Programu Bezpečnost a Cyklostezky – informace o obsazení termínů.

Konzultační dny k Programu Bezpečnost a Cyklostezky – informace o obsazení termínů. [pdf]