Konzultační dny pro žadatele o příspěvek na bezpečnost

SFDI vyhlašuje konzultační dny pro žadatele pro posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek o příspěvek na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2021.
 
SFDI stanovuje pro provádění konzultací tyto podmínky:
• začátky jednání v konzultační den jsou v 9.00, 12.00 a 13.30 hodin
• Konzultace bude přednostně poskytována pro záměry, které dosud na SFDI konzultovány nebyly, a na které žadatel připravuje žádost o příspěvek pro rok 2021.
• Konzultována bude projektová dokumentace minimálně ve stupni DSP, resp. DOS (situace stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby bude předložena v měřítku 1:250).
• Při konzultaci je nutná účast zástupce obce a projektanta, který zpracoval předkládanou dokumentaci.
 
Termín konzultace nutno předem objednat přes formulář na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/rezervace-terminu-konzultace. Termín bude následně potvrzen e-mailem, zpravidla do 3 pracovních dnů.
V případě rušení objednané konzultace nebo dotazů ke konzultacím pište na bezpecnost@sfdi.cz nebo se obracejte na Ing. Karolínu Zpěváčkovou, tel. 266 097 224.
Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 1955/278, Praha 9.
Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost úprav a změn termínů.
Pravidla platná pro rok 2021 budou po vydání zveřejněna na webových stránkách SFDI (www.sfdi.cz).