Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení

Centrální komise Ministerstva dopravy ČR dne 10. listopadu 2020 schválila 2. vydání "Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení"  [pdf]