Metodiky pro BIM byly schváleny k ověření použitím v pilotních projektech

Dne 10. 9. 2019 byly Centrální komisí Ministerstva dopravy i za účasti zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu schváleny metodiky a technické předpisy pro BIM k ověření použitím v pilotních projektech. 
Úplná tisková zpráva [pdf]
  • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard - pro PDPS, Prozatímní verze (září 2019) s přílohami (Příloha č. 1 Datový standard – pro silniční stavby – PDPS, Příloha č. 2 Datový standard – železniční stavby – PDPS) [zip]
  • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Prozatímní verze (září 2019) [pdf]
  • Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE), Prozatímní verze (září 2019) [pdf]
  • Koncept – Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu,  Prozatímní verze (září 2019) [pdf]